NOVINKY

arr3Pohřební ústav a krematorium LiberecPředstavujeme garanta naší sekce Poradna Pohřební ústav Likrem s.r.o., který působí v oblasti...

KONTAKTY

Likrem s.r.o. - krematorium
U krematoria 460
Liberec 1, 460 01
tel: 485 102 274
napište nám


FINANČNÍ PROSTŔEDKY A POHŘEB

Pohřebné

Pohřebné je sociální dávka, která činí 5 000 Kč. Je nárokována osobám, které vypravily pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem. Zemřelá osoba musí mít v den úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Pohřeb na splátky

Někteří provozovatelé pohřebních služeb poskytují možnost pohřbu na splátky (zpravidla bez navýšení ceny). Individuálně dle dohody pak lze splátky rozložit od 12 do 24 měsíců.

Pojištění pohřbu

Pozůstalí mají možnost si zřídit pojištění pohřbu u některých českých pojišťoven, které odlehčují od starostí s finančními prostředky na vypravení pohřbu a uschovávají v bezpečí veškeré finanční prostředky, přičemž výplata financí je vázána jen na zajištění pohřbu a pojistné plnění nepodléhá dědickému řízení.

Propadnutí dědictví státu

Stát v případě odúmrtě odpovídá rovněž jako každý jiný dědic za přiměřené náklady pohřbu zůstavitele. Náhrada nákladů na pohřeb zahrnuje výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku či desky, cestovní výdaje, výdaje na zřízení pomníku či desky do max. výše 20 000 Kč, jednu třetinu výdajů na smuteční ošacení blízkým osobám a při pohřbení uložením těla zesnulého do hrobu stát hradí nájem za hrobové místo.

Působnost obce

V případě, kdy nikdo nechce vypravit pohřeb, je tato povinnost přenesena na obec. Zdrojem takzvaných sociálních pohřbů jsou rozpočty daných obcí. Obec má rovněž právo na splacení účelně vynaložených financí na pohřbení vůči dědicům zesnulého.