Z LITERATURY - POHŘBÍVÁNÍ V DOBÁCH KOMUNIZMU

Přehled kapitol:

 

  1. Z historie pohřbívání
  2. Místa důstojného rozloučení
  3. Rozptyl a vsyp popela
  4. Zásady projevu na rozloučenou
  5. Vhodné verše při rozptylu
  6. Motta na smuteční oznámení
  7. Návrhy nápisů na stuhy k pohřebním kyticím a věncům
  8. Hudební skladby